top of page

Vriendenkring Essener Muzikanten

Zeker in tijden als deze is een vriendenkring erg belangrijk. Mensen die de blaasmuziek een warm hart toedragen, met in het bijzonder de Essener Muzikanten. Voor €12,50 steunt u niet alleen onze blaaskapel, maar wordt u ook op de hoogte gehouden van alle muzikale activiteiten en nieuwtjes over de Essener Muzikanten. U mag uw lidgeld overmaken met vermelding van uw emailadres en uw naam op rekeningnummer: BE83979966576915, BIC code: ARSPBE22. Wij danken u voor uw steun.

Naam

E-mail

bottom of page